این ویژگی که در نرم افزار division نسخه pro ارائه شده است، بیشتر به منظور استفاده دندانپزشکان می باشد. برای آشنایی با این ویژگی بهتر است نگاهی به دو نوع تصویر برداری متداول در دندانپزشکی داشته باشیم. تصویر OPG توسط یک اسکنر پانورامیک تصویربرداری می شود و در یک تصویر تک فریم و دو بعدی OPG می توان همه دندانها را مشاهده نمود. روش دیگر تصویربرداری دندانپزشکی  (CBCT، (cone beam computerized tomography می باشد. این تصاویر شبیه تصاویر استاندارد می باشد و شامل چندین فریم است که هر کدام یک برش از فک بیمار را نشان میدهد. CBCT یک تصویر سه بعدی است برخلاف OPG که یک تصویر دو بعدی است می تواند اطلاعات بیشتری در اختیار پزشک قرار دهد ولی از طرفی در این تصاویر پزشک قادر به مشاهده همه دندانها در یک نما را ندارد. استفاده از نمایشگر پانورامیک به پزشک این امکان را میدهد که از تصاویر CBCT همان نمای OPG را تولید نماید و همزمان به اطلاعات عمق نیز دسترسی داشته باشد.

شروع کار

ابتدا سری تصاویری که میخواهیم به صورت پانورامیک نشان داده شود را انتخاب کرده، سپس بر روی دکمه نمایش پانورامیک در نوار ابزار کلیک می نماییم، بارگزاری تصاویر کمی طول می کشد و صبر می کنیم تا نوار پیشرفت کامل شود. پس از بارگزاری تصاویر نمایشگر پانورامیک باز می شود.

ساختار نمایشگر پانورامیک

این نمایشگر شامل 3 تصویر می باشد که در یک ساختار 2*2 نمایش داده می شود. تصویر بالا سمت چپ تصویر خام(ورودی) را نشان میدهد. تصویر بالا سمت راست نمای پانورامیک بازسازی شده از تصویر ورودی را نشان میدهد که پس از اتمام ترسیم چندضلعی نمایش داده خواهدشد. تصویر پایین سمت چپ تصاویر عمود بر نمای پانورامیک را نشان میدهد. در حقیقت تصاویر عمق تصاویر بازسازی شده در جهت عمود بر نمای پانورامیک می باشند. با کلیک بر روی هر ضلع از چندضلعی یک ابزار نردبان شکل نمایش داده می شود که باکلیک کردن بر روی هرکدام از خطوط،  تصویر عمود برنمای پانورامیک متناظر با آن نمایش داده خواهد شد. 

چند ضلعی پانورامیک

اضافه کردن چندضلعی

با کلیک کردن بر روی دکمه + در نوار ابزار نمایشگر پانورامیک می توانیم یک چندضلعی ترسیم کنیم تا تصویر پانورامیک براساس آن بازسازی شود. با کلیک کردن روی تصویر ورودی(بالا سمت چپ) می توانیم این چندضلعی را ترسیم کرده و با دابل کلیک آخرین نقطه را مشخص می نماییم.

انتخاب رنگ چندضلعی

ابتدا باید با کلیک راست چندضلعی را انتخاب نموده و در نوار ابزار رنگ چندضلعی را انتخاب کنیم.

ابزار انتخاب تصاویر عمود بر نمای پانورامیک

با کلیک راست برروی هرکدام از اضلاع چندضعی این ابزار روی چندضلعی نمایش داده می شود و با انتخاب هرکدام از خطوط آن می توان تصویر عمود بر نمای پانورامیک در آن مکان را مشاهده نمود.

تنظیمات

برای این ابزار می توان فاصله خطوط، عرض خطوط ( متناظر با عرض تصاویر عمود برنمای پانورامیک) و رنگ را در نوار ابزار نمایشگر پانورامیک تنظیم نمود.