ویژگی گزارش نویسی

برای هر آزمایه امکان تهیه انواع گزارشهای متنی، صوتی، و تصویری فراهم شده است

برای تهیه گزارش در لیست نمایش آزمایه ها، در ابتدا باید یک بیمار انتخاب شود و پس از آن با کلیک بر روی گزینه Report وارد پنل گزارش نویسی می شویم. همچنین میتوان با راست کلیک روی آزمایه انتخاب شده و پس از آن کلیک بر روی گزینه Report وارد پنل گزارش نویسی خواهیم شد.