در سامانه متریک این قابلیت وجود دارد که کاربر مدیر بتواند در صورت نیاز آزمایه یا قسمتی از آزمایه را از سیستم حذف نماید

برای حذف آزمایه ابتدا باید یوزر دسترسی لازم را داشته باشد و فرض ما بر این است که این دسترسی از قبل صادر شده است

حذف آزمایه

برای نمایان شدن گزینه Delete  ابتدا بر روی نام کاربری خود کلیک کرده و گزینه Elevate Access را انتخاب نماید ، سپس پسورد خورد را دوباره وارد نمایید تا گزینه Delete  نمایش داده شود. سپس:

برای حذف آزمایه یا آزمایه های مورد نظر آنها را انتخاب نموده و بر روی گزینه Delete  کلیک میکنیم، در صفحه باز شده آزمایه انتخاب شده را مشاهده می نمایید ، در صورت اطمینان از حذف بر روی گزینه Delete  کلیک می نماییم

حذف سری

چنانچه بخواهیم یک سری از تصاویر CT یا MR را حذف نماییم، کافی است بر روی گزینه + کنار نام بیمار کلیک نماییم تا لیست سری ها نمایش داده شود

سپس در قسمت پایین تصویر سری کلیک می نماییم تا پیغام Are you sure کلیک نمایید تا سری مورد نظر حذف گردد