‫در سامانه متریک این قابلیت وجود دارد که کاربر مدیر بتواند در صورت نیاز آزمایه یا قسمتی از آزمایه را از سیستم حذف نماید

‫برای حذف آزمایه ابتدا باید یوزر دسترسی لازم را داشته باشد و فرض ما بر این است که این دسترسی از قبل صادر شده است

حذف آزمایه

‫برای نمایان شدن گزینه Delete  ابتدا بر روی نام کاربری خود کلیک کرده و گزینه Elevate Access را انتخاب نماید ، سپس پسورد خورد را دوباره وارد نمایید تا گزینه Delete  نمایش داده شود. سپس:

‫برای حذف آزمایه یا آزمایه های مورد نظر آنها را انتخاب نموده و بر روی گزینه Delete  کلیک میکنیم، در صفحه باز شده آزمایه انتخاب شده را مشاهده می نمایید ، در صورت اطمینان از حذف بر روی گزینه Delete  کلیک می نماییم

حذف سری

‫چنانچه بخواهیم یک سری از تصاویر CT یا MR را حذف نماییم، کافی است بر روی گزینه + کنار نام بیمار کلیک نماییم تا لیست سری ها نمایش داده شود

‫سپس در قسمت پایین تصویر سری کلیک می نماییم تا پیغام Are you sure کلیک نمایید تا سری مورد نظر حذف گردد