در سامانه متریک میتوان از قابلیت های زیر استفاده نمود و آزمایه های مورد نظر را مشاهده و مدیریت نمود، نمایش هر یک از آیتم های زیر نیاز به سطح دسترسی از مدیر پکس می باشد

‫Review

‫با این گزینه میتوان یک یا چندین تصویر را به صورت همزمان مشاهده نمود

Report

‫با انتخاب این گزینه پنل گزارش نمایان شده و میتوان برای تصویر گزارش ثبت کرد یا از گزارش های قبلی استفاده نمود

‫Download

‫در صورتی که بخواهیم تصاویر دریافت شود ولی برای مشاهده باز نشود از این گزینه استفاده می کنیم ، بعد از دانلود میتوان تصاویر را به صورت آفلاین مشاهده ، برون ریزی و رایت نمود

Upload

‫چنانچه بخواهید تصویری را که در مرکز شما ، تصویربرداری نشده است را در سرور پکس آشیو نمایید باید از قابلیت آپلود استفاده نمایید

Attach

‫با این گزینه میتوان شرح حال بیمار و نسخه پزشک را به تصاویر بیمار اضافه نمود

‫Send

‫با این گزینه میتوان تصویر یا تصاویر مورد نظر را به سرور پکس، دستگاه روبوت یا دستگاه تصویربرداری ارسال نمود

‫Tag

با این گزینه میتوان بر روی آزمایه برچسب دلخواه را برای دسته بندی آزمایه های خاص و مورد علاقه ثبت نمود

Edit

برای ویرایش اطلاعات آزمایه از این گزینه استفاده می شود

Delete

برای حذف آزمایه از پکس از این گزینه استفاده می شود