ورود به برنامه

برای ورود به برنامه متریک می توان به دو روش لوکالی (داخل مرکز) و اینترنتی (از راه دور) اتصال برقرار نمود

اتصال لوکالی

برای اتصال به سامانه در حالت لوکالی کافی است IP یا نام لوکالی سرور پکس را در مرورگر وارد کنیم

اتصال اینترنتی

برای اتصال به سامانه در حالت اینترنتی باید IP Public یا نام سرور پکس مرکز را در مرورگر وارد نماییم

مثال IP Public : 89.165.4.117 و نام Present.marcopacs.com


پس از وارد کردن IP و نمایان شدن صفحه ورود برنامه باید نام کاربری و رمز عبوری که قبلا از مدیر سیستم تهیه نموده اید وارد کرده و بر روی لاگین کلیک می کنیم