‫قابلیت فشرده سازی Dicom 2000

‫در قسمت Administration در متریک با باز کردن صفحه Storage/Configuration یک Button با عنوان Optimize To Dicom2000 تعبیه شده است که با فشردن این دکمه 

‫سرور شروع به فشرده سازی تصاویر خواهد کرد 

‫برای کنترل روند فشرده  سازی میتوان در مرورگر با وارد کردن آدرس localhost:9001 مقدار حجم فشرده شده و تعداد آزمایه های و حتی آزمایه جاری را کنترل کرد 

‫مطابق Screen shot زیر در عنوان هر آمایه که در حال فشرده سازی است مقدار حجم فشرده شده و نام آزمایه مشخص شده است.


‫در تصویر بالا مشخص شده است که مقدار 204779 مگابایت تا آن لحظه فشرده شده است.