قابلیت فشرده سازی Dicom 2000

در قسمت Administration در متریک با باز کردن صفحه Storage/Configuration یک Button با عنوان Optimize To Dicom2000 تعبیه شده است که با فشردن این دکمه 

سرور شروع به فشرده سازی تصاویر خواهد کرد 

برای کنترل روند فشرده  سازی میتوان در مرورگر با وارد کردن آدرس localhost:9001 مقدار حجم فشرده شده و تعداد آزمایه های و حتی آزمایه جاری را کنترل کرد 

مطابق Screen shot زیر در عنوان هر آمایه که در حال فشرده سازی است مقدار حجم فشرده شده و نام آزمایه مشخص شده است.


در تصویر بالا مشخص شده است که مقدار 204779 مگابایت تا آن لحظه فشرده شده است.