متریک | پلتفرم تحت وب پیشرفته

تنها پلتفرم تحت وب برای مدیریت، بررسی، مشاهده و گزارش دهی تصاویر پزشکی

متریک یک پلتفرم پیشرفته تحت وب و ایمن برای مشاهده، تشخیص و گزارش نویسی تصاویر رادیولوژی در مدالیته‌های متفاوت، است.تمامی تصاویر در متریک با کیفیت تشخیصی دایکام قابل مشاهده هستند.

از منوی سمت راست انتخاب کنید

راهنمای بخش‌های مختلف محصول را در منوی سمت راست انتخاب کنید.