پس از باز کردن تصاوير ابزارهايي براي مرور و پردازش تصاوير در اختيار کاربر است که به شرح زیر می باشد:

‫Window Level

شدت نور و روشنايي تصوير را تغيير ميدهد به نحوي که جزييات بيشتري قابل مشاهده مي گردد

‫Stack

‫امکان پیمایش تصاویر فراهم می شود ، مرور و حرکت بین تصاویر

Invert

معکوس کردن تصویر

Revert

تمام تغييرات روي تصوير را به حالت اوليه برمي گرداند

Zoom (Ctrl + Z)

‫با انتخاب این ابزار می توان با فشار دادن و پایین نگه داشتن دکمه چپ موس در کنار تصویر Zoom بزرگ و کوچک کرد

‫همچنیم با انتخاب این ابزار می توان با فشار دادن و پایین نگه داشتن دکمه چپ موس بر روی تصویر عمل Pan را انجام داد

Magnifer Glass (Ctrl + G)

ذره بین ، جهت بزرگ نمایی یک قسمت خاص از تصویر

Region

در محدوده دلخواه تصوير را بزرگ نموده و نمايش مي دهد

Flip (Ctrl + F)

برگردان تصویر در راستای محور افقی

Mirror

‫برگردان تصویر در راستای محور عمودی

Fit

کردن تصوير در کل فضاي موجود نمايش بکار ميرود. Fit براي 

Rotate Left

‫چرخش 90 درجه برخلاف عقربه های ساعت

Rotate Right

‫چرخش 90 درجه در جهت عقربه های ساعت

Spy


Exam

صفحه را به ابعاد مختلفي تقسيم ميکند که با انتخاب هر سري و انداختن آن در فضاي خاص خود، مي توان چندين سري را در کنار يکديگر قرارداد

Frame

يک سري را به تصاوير خودش تقسيم کرده و نمايش ميدهد

Show Ruler

‫خط کش افقی و عمودی دو تصویر را حذف و یا نمایش میدهد

Hide Tages

اطلاعات نمايشي بيمار در اطراف تصوير را حذف کرده و يا نمايش ميدهد

Select All

تمام تصاوير را انتخاب (فعال) می نماید

Last Study (PageUp)

‫نمایش تصویر بیمار قبلی

Next Study (Pagedown)

‫نمایش تصویر بیمار بعدی

Series(Up)

‫نمایش تصویر سری قبل

Series(Down)

‫نمایش تصویر سری بعد

Last Frame (Left)

‫نمایش  Image قبلی

Next Frame(right)

‫نمایش Image  بعدی

Select

پس از قراردادن هريک از آيتمها میتوان دوباره آن آیتم را انتخاب کرد

Line

 ‫ابزاري است که توسط آن مي توان خط روي تصوير قرار داد

Ellipse

‫ابزاري است که توسط آن مي توان دایره روي تصوير قرار داد

Arrow

‫‫ابزاري است که توسط آن مي توان فلش روي تصوير قرار داد

Rectangle

‫ابزاري است که توسط آن مي توان خط مربع و مستطیل روي تصوير قرار داد

Text

‫ابزاري است که توسط آن مي توان متن روي تصوير قرار داد

Freehand

‫خط کشی آزاد

Delete

‫آيتم انتخاب شده را حذف مي کند.

Ruler (Ctrl + R)

‫‫ابزار خط کش برای اندازه گیری بر روی تصویر

Angle

ابزار گونیا برای اندازه گیری زاویه

Cobb Angle

‫ابزاری برای محاسبه زاویه دو خط

Ploy Ruler


Cross


Obstruction


Calibrate


Filming

.

‫با انتخاب این دکمه صفحه ای باز می شود که میتوان برای پرینت از آن استفاده نمود

به کمک این قابلیت متخصص می تواند تصاویر دلخواه یک بیمار را به همراه تمام Annotation ها و اطلاعات دیگر تصاویر به صورت دلخواه دریک صفحه قرار دهد و آن را در تنظیمات مورد نظر پرینت کند.


MPR

‫_ با کمک قابلیت MPR ، میتوانیم یک ناحیه از بدن را که در قالب فریم های مختلفی تصویربرداری شده است، از زوایای (برش های) مختلفی بازسازی کنیم. و تحلیل و بررسی نماییم.

 با استفاده از قابلیت MPR میتوانیم تصویر اولیه را که از زوایای مختلفی گرفته می شود (axial, coronal, sagital) را از زوایای دیگر بازسازی کنیم.

  • در تصویر برداری از بدن تصاویر ممکن است با یکی از زوایای Axial palne،coronal plane و یا sagittal palne گرفته شده باشد.با تکنیک MPR می توان فریم های دریافتی از این تصاویر را بازسازی کرده تا از زوایای دیگر به جز 3 زاویه مرسوم بررسی شوند

با قابلیت MPR در دیویژن متخصصان قادر هستند، تصویر اولیه (Raw) را که از زوایای مختلفی گرفته می شود (axial, coronal, sagital) را از زوایای دیگر بازسازی کنند. این ابزار یکی از دقیق ترین ابزارها ست که به تشخیص دقیق تر کمک می کند.

Probe 3D

  با کمک این قابلیت میتوانیم یک نقطه از ناحیه مورد نظر را که از زاوایای مختف تصویربرداری شده است را میتوانیم مشاهده کنیم. . 

یکی ازابزارهای کاربردی دیویژن،PROBE 3D است،که متخصص می تواند یک نقطه در تصویر را در دیگر زوایای اصلی تصویر برداری مشاهده کند. این ابزار، تشخیص مختصات دقیق نقطه مورد نظر را برای متخصص آسان می کند.