ورود به برنامه

‫پس از اجرای برنامه پنجره Log On نمایش داده می شود، کاربر برای اینکه بتواند از سیستم استفاده نماید حتما باید از ادمین سیستم، نام کاربری و رمز عبور دریافت نماید

User Name

‫‫نام کاربری ، کاربر سیستم می باشد 

‫باید توجه داشت در یک سیستم دو نام کاربری مشابه نمیتوان ایجاد نمود و نام کاربری بعد از ایجاد شدن قابل ویرایش نمی باشد

‫بهتر است نام کاربری تشابهی با نام و نام خانوادگی کاربر سیستم داشته باشد 

‫Password

‫رمز عبور کاربر سیستم می باشد و در صورت فراموشی قابل ویرایش می باشد

Domain

‫مشخص کننده مرکز یا سروری است که میخواهیم تصویر آن را مشاهه نماییم

امکان تعریف چندین مرکز تصویربرداری و سرور مختلف بر روی یک برنامه وجود دارد و کاربر میتواند هنگام ورد به برنامه سرور خود را انتخاب نماید

‫خطاهایی که نیاز به تماس با ادمین سیستم دارد:

Server Not Responding

‫اگر خطای فوق رخ دهد یکی از موارد زیر رخ داده و نیاز به بررسی ادمین سیستم می باشد‫

‫*  شبکه سیستم شما دچار مشکل شده است

‫* اینترنت شما قطع شده است

‫* سرور پکس قطع می باشد

The account is locked

‫‫نام کاربری و رمز عبور شما اشتباه می باشد.