CD Labeling

‫از قابلیت های مهم برنامه Division امکان  پرینت  مشخصات بیمار بر روی لیبل کاغذی می باشد.

با این امکان مشخصات بیمار مثل : نام و نام خانوادگی ،تاریخ تصویربرداری، نام پزشک و مرکز تصویربرداری شده به صورت اتوماتیک و بدون اشتباه کاربری بر روی لیبل چاپ می گردد.

همچنین میتوان عملیات چاپ را با پرینتر های مختلف و در سایز های گوناگون انجام داد.


‫Enable CD Labeling Function: با انتخاب این گزینه قابلیت برای دیویژن فعال می گردد. 

  • LableFile: طراحی فرم مشخصات بیمار بر روی نرم افزار کریستال ریپورت انجام می شود. پسوند فایل کریستال ریپورت .rpt می باشد که میتوان در این قسمت آن را import کرد.
  • ‫IntitutionName: نام مرکز مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. 
  • ‫PageSetting: در این قسمت تنظیمات page که در چه سایز و ابعادی باشد را میتوانید اعمال کنید. 
  • ‫PrinterSetting: در این قسمت تنظیمات پرینتر را می توانید وارد نمایید.

Options

Start Burning After Download : با زدن این گزینه پس از دانلود تصاویر انتخاب شده به صورت اتوماتیک تصاویر بر روی سی دی Burn می شود.