صفحهworklist">صفحه worklist

در این صفحه امکان نمایش لیست بیماران به ازای هر دستگاه وجود دارد. همچنین در صورت نیاز کاربر میتواند اسامی را که به صورت انگلیسی تبدیل شده اند را اصلاح نماید

این صفحه به طور کلی دارای دو قسمت می باشد. قسمت انتخاب یک دستگاه تصویربرداری و قسمت نمایش لیست بیماران مربوط به دستگاه تصویربرداری که از HIS دریافت شده و نمایش داده می شود. در ادامه هر کدام از اجزای این دو قسمت توضیح داده می شود.

‫انتخابدستگاهتصویربرداری">انتخاب دستگاه تصویربرداری

در این قسمت یکی از دستگاه های موجود را که در کمبوباکس با عنوان Please select a device وجود دارد انتخاب کرد. پس از انتخاب دستگاه مربوطه از لیست دستگاه های موجود، به صورت اتوماتیک لیست بیماران مربوط به دستگاه انتخاب شده در جدول پایینی نمایش داده می شود.

  در این قسمت دو دکمه به اسم های ALL و Correction Needed وجود دارد. گاهی اوقات تعدادی از اسامی که توسط کارنامه نمایش داده می شوند،معادل انگلیسی آنها به صورت اتوماتیک تشخیص داده نشده است، بهمین دلیل این دو دکمه قرار داده شده اند تا کاربر بتواند در صورت نیاز فقط اسامی ای که ناقص تبدیل شده اند را با سرعت بیشتری پیدا کرده و اصلاح نماید. 

ALL

زمانی که این دکمه انتخاب می گردد تمامی بیمارانی که مربوط به دستگاه تصویربرداری انتخاب شده هستند، نمایش داده می شوند

Correction Needed

زمانی که این گزینه انتخاب میشود فقط اسامی کاربرانی که توسط کارنامه به طور کامل به صورت انگلیسی تبدیل نشده اند نمایش داده می شوند

لیست بیماران برای هر دستگاه 

در این قسمت یک جدول قرار گرفته است که هر سطر آن مشخصات یک بیمار را به همراه معادل انگلیسی نام و نام خانوادگی بیمار را نمایش می دهد. در قسمت بالایی این جدول یک دکمه با نام Edit وجود دارد که به کمک آن میتوان در صورت نیاز اسم  انگلیسی یک بیمار را اصلاح نمود. همچنین برای اصلاح نام انگلیسی یک بیمار میتوان روی سطر مربوطه روی حروف آبی یا قرمز رنگ کلیک کرد. حروفی که به رنگ قرمز میباشند به صورت ناقص به معادل انگلیسی تبدیل شده اند و کاربر می بایست آنها را اصلاح نماید.پس به طور کلی به دو روش میتوان اسامی را اصلاح کرد.

1- با کلیک بر روی سطری که قرار است اصلاح شود، رنگ سطر تغییر میکند، سپس بر روی دکمه Edit کلیک کرده و منوی اصلاح اسم بیمار باز می شود.

2- با کلیک بر روی کلمات آبی و یا قرمز رنگ منوی اصلاح اسم بیمار باز می شود.

منوی اصلاح اسم بیمار

این منو که با عنوان Edit Patient Information باز میشود دارای دو قسمت می باشد. قسمت بالای برای نمایش و اصلاح اسم کوچک بیمار می باشد و قسمت پایینی برای نمایش و اصلاح نام خانوادگی بیمار می باشد. در کارنامه فرض بر آن است که هر نام یا نام خانوادگی دارای سه کلمه می تواند باشد و این کلمات به صورت جداگانه نمایش داده میشوند. 

‫FarsiFirstName">Farsi First Name

در این قسمت که در خط اول می باشد، نام فارسی بیمار نمایش داده می شود

English First Name

در این قسمت که در خط دوم می باشد، نام انگلیسی معادل با نام فارسی بیمار نمایش داده میشود. در صورتی که نام معادل انگلیسی آن توسط برنامه تشخیص داده نشده باشد، با علامت ؟ به صورت قرمز رنگ نمایش داده می شود که توسط کاربر میتواند اصلاح گردد

Farsi Last Name

در این قسمت که در خط سوم می باشد، نام خانوادگی فارسی بیمار نمایش داده می شود

English Last Name

در این قسمت که در خط چهارم می باشد، معادل انگلیسی نام خانوداگی بیمار نمایش داده می شود. این قسمت نیز بمانند English First Name میتواند در صورت نیاز اصلاح گردد.


  پس از اصلاح معادل انگلیسی نام و نام خانوادگی بیمار، با کلیک بر روی آیکن save که در پایین منوی اصلاح و در وسط دو دکمه قبل و بعد قرار گرفته است، نام انگلیسی بیمار ذخیره می گردد. با کلیک بر روی دکمه save یک نواز آبی رنگ در بالای منوی اصلاح نمایش داده می شود و با اتمام نمایش آن، معادل انگلیسی نام بیمار ذخیره میگردد. برای اطمینان از ذخیره شدن معادل نام انگلیسی بیمار، میتوان جدول لیست بیماران را بررسی نمود و تغییرات اعمال شده می بایست در جدول نیز نمایش داده شود.  برای بستن این منو میتوان از علامت ضربدر در کنار Edit Patient Information استفاده نمود.