در این منو میتوان یه بیمار را داخل دیتابیس مرکزی برنامه کارنامه به صورت داخلی ذخیره سازی نمود

 ‫با کلیک بر روی دکمه REGISTER منوی Register Patient یا ثبت بیمار باز میشود در این منو میبایست مشخصات کاربر را وارد نموده  و با کلیک بر روی دکمه Create کاربر مورد نظر ثبت میشود.

FarsiFirstName اسم کوچک بیمار به فارسی

FarsiLastName اسم فامیلی بیمار به فارسی

HISID شماره بیمار در HIS

‫‫Modality دستگاه تصویربرداری

Patient Age سن بیمار