در این منو میتوان یه بیمار را داخل دیتابیس مرکزی برنامه کارنامه به صورت داخلی ذخیره سازی نمود

 با کلیک بر روی دکمه REGISTER منوی Register Patient یا ثبت بیمار باز میشود در این منو میبایست مشخصات کاربر را وارد نموده  و با کلیک بر روی دکمه Create کاربر مورد نظر ثبت میشود.

FarsiFirstName اسم کوچک بیمار به فارسی

FarsiLastName اسم فامیلی بیمار به فارسی

HISID شماره بیمار در HIS

Modality دستگاه تصویربرداری

Patient Age سن بیمار