در این قسمت میتوان تعیین نمود که هر دستگاه تصویربرداری از کدام درگاهHIS اطلاعات بیماران را دریافت نماید. بدین منظور میبایست بر روی دکمه NEW در بالای صفحه کلیک نمود تا منوی NEW DEVICEMAP باز شود. در این منو پارامتر های زیر وجود دارد: 

GroupName: در این قسمت یک نام برای نگاشت مورد نظر انتخاب میشود. 

Code in HIS: در این قسمت یک کد وارد میشود که شماره دستگاه در سامانه ی HIS را نشان میدهد.

Code In Pacs: در این قسمت یک لیست از تمامی دستگاه های تصویربرداری به کاربر ارائه میشود که کاربر باید مشخص کند این نگاشت مربوط به کدام دستگاه است. 

HIS Name: در این قسمت مشخص می شود که لیست بیماران از کدام HISLink دریافت میشود.

Modality: در این قسمت یک نام به صورت اختیاری میتوان تعیین نمود. 

MaxLength:

  برای ویرایش یک نگاشت میتوان بر روی دکمه EDIT یا ویرایش کلیک نمود در این صورت یک منو به شرح بالا با مشخصات نگاشت انتخاب شده در جدول نگاشتها، نمایش داده می شود که بعد از انجام تغییرات، میتوان با کلیک بر روی دکمه ویرایش، تغییرات را اعمال نمود. 

همچنین برای حذف یک نگاشت کافی است ابتدا یکی از نگاشت ها را از جدول انتخاب نمایید و رنگ نگاشت در جدول مربوطه به رنگ آبی در بیاید سپس با کلیک بر روی لینک DELETE یک عبارت با زمینه آبی رنگ در بالای صفحه نمایش داده میشود و با کلیک بر روی بله یا Yes نگاشت مورد نظر حذف میشود.