در این قسمت هر کاربر میتواند برای خود یک عکس پروفایل تعیین نموده و همچنین زبان برنامه را مشخص کند که در حال حاضر برنامه از دو زبان انگلیسی و فارسی پشتیبانی میکند. در این قسمت میتوان نام خانوادگی کاربر را نیز تغییر داد. 

تغییر عکس پروفایل کاربر

برای تغییر عکس کافی است بر روی دکمه با ایکون دوربین عکسبرداری کلیک نموده و یک عکس پروفایل با فرمت jpg یا png انتخاب نمود. 

FullName(نام خانوادگی)

هر کاربری در این قسمت میتواند نام خانوادگی خود را تغییر دهد

Language(زبان برنامه)

در این قسمت هر کاربر میتوان زبان نمایش در کارنامه را تغییر دهد که در حال حاضر دو زبان فارسی و انگلیسی پشتیبانی میشود.