‫در این قسمت هر کاربر میتواند برای خود یک عکس پروفایل تعیین نموده و همچنین زبان برنامه را مشخص کند که در حال حاضر برنامه از دو زبان انگلیسی و فارسی پشتیبانی میکند. در این قسمت میتوان نام خانوادگی کاربر را نیز تغییر داد. 

‫تغییر عکس پروفایل کاربر‫

‫برای تغییر عکس کافی است بر روی دکمه با ایکون دوربین عکسبرداری کلیک نموده و یک عکس پروفایل با فرمت jpg یا png انتخاب نمود. 

‫FullName(نام خانوادگی)

هر کاربری در این قسمت میتواند نام خانوادگی خود را تغییر دهد

Language(زبان برنامه)

‫‫در این قسمت هر کاربر میتوان زبان نمایش در کارنامه را تغییر دهد که در حال حاضر دو زبان فارسی و انگلیسی پشتیبانی میشود.