کارنامه | تحقق بیمارستان دیجیتال

کارنامه ارتباطی امن و سریع و دو طرفه بین سیستم پذیرش مرکز درمانی و تمامی مودالیتی‌های بخش تصویربرداری ایجاد می‌کند.     

این سامانه بر روی یک سرور به صورت مستقل راه اندازی می‌شود و به صورت مدیریت شده با سرور HIS، دستگاه‌های تصویربرداری و سرور پکس ارتباط برقرار می‌نماید. سامانه کارنامه با تمامی سامانه‌های HIS امکان اتصال و ارتباط دو طرفه را دارد. فارغ از اینکه از چه سامانه پکس و HIS ای استفاده می‌نمائید، می‌توانید از سامانه کارنامه برای بهبود سرعت و عملکرد مجموعه و جلوگیری از خطاهای کاربری استفاده نمایید.

از منوی سمت راست انتخاب کنید

راهنمای بخش‌های مختلف محصول را در منوی سمت راست انتخاب کنید.